ವಿಳಾಸ: ನಂ.108 ಕ್ವಿಂಗ್ನಿಯನ್ ರಸ್ತೆ, ವುಯಿ ಕೌಂಟಿ, ಜಿನ್ಹುವಾ ನಗರ, ಝೆಜಿಯಾಂಗ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯ, ಚೀನಾ

ಉತ್ಪನ್ನಗಳು