Pragmatiki, durnukly we täsirli
WuJing iň gowy saýlawyňyz

Wagon bölekleriniň aşagyndaky magdan
Durmuş sikliniň öndürijiligini ýokarlandyrmak we girdejiligini ýokarlandyrmak

Metaly gaýtadan işleýän bölek bölekleri
Durmuş sikliniň öndürijiligini ýokarlandyrmak we girdejiligini ýokarlandyrmak

Magdan ýykyjy we ätiýaçlyk şaýlary
Durmuş sikliniň öndürijiligini ýokarlandyrmak we girdejiligini ýokarlandyrmak

Biz Wujing

E-poçtaňyzy bize iberiň, 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

Sitata soraň

Aýratyn önümler

Meýdanymyz 150,000 m², 5 zawod, 11 pudak we 800-den gowrak işgäriň mümkinçilikleri bar.Aýlyk önümi 3000 tonnadan gowrak, ýyllyk önümçiligi iň ýokary 45,000 tonna.Müşderiler tarapyndan talap edilýän ýöriteleşdirilen önümleri ýerine ýetirmek üçin her dürli uly göwrümli hünär enjamlary, hünär tehniki toparlary we hyzmat toparlary bar.
has giňişleýin gör

Iň soňky habarlar

 • Geýim bölekleriniň ömrüne täsir edýän zat

  Geýim bölekleriniň ömrüne täsir edýän zat

  17-nji oktýabr, 22-nji oktýabr
  Geýim, asma we eziji materialyň arasynda biri-birine basyş edýän 2 element bilen öndürilýär.Bu prosesiň dowamynda her elementden ownuk materiallar aýrylýar.Maddy ýadawlyk bir imp ...
 • Kwars çeşmelerini fotoelektrik pudagynda ulanmak

  Kwars çeşmelerini fotowda ulanmak ...

  17-nji oktýabr, 22-nji oktýabr
  Kwars, gaty gatylygy, durnukly himiki öndürijiligi, gowy ýylylyk izolýasiýasy we ş.m. artykmaçlyklaryna eýe bolan çarçuwaly gurluşy bolan oksid mineralydyr, gurluşykda, tehnikada, men ...

Näme üçin bizi saýlamaly?

30 ýyldan gowrak taryhy bolan hünärmen zawod hökmünde WUJ hemişe önümiň hiline we önümiň ösüşine üns berýär.Diňe köp sanly hünär enjamlary däl, eýsem güýçli we tejribeli önümçilik topary, tehniki goldaw topary, hil barlag topary we satuw hyzmat topary bar.
biz gurýarys

Pikirleri baýrakly taslamalara öwürýäris.

Sitata soraň